Szanowni Państwo!

Jeśli macie potrzebę zorganizowania eksportowych, importowych, tranzytowych lub krajowych przewozów ładunków na terenie Ukrainy, wszystkich państw WPN, Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Północnej,  przetransportownia ładunków ponadgabarytowych oraz projektowych, przeprowadzenia obsługi celnej i równocześnie pragniecie zaoszczędzić własne pieniądze, czas i nerwy – najlepszym wyborem będzie – Transportowo-Spedycyjne Przesiębiorstwo „Jugintertrans”.

TSP "Jugintertrans" prężnie się rozwija już od 1994 roku. Zdobyte przez nas doświadczenie oraz trwałe partnerskie stosunki z firmami spedycyjnymi na 4 kontynentach pozwalają w ścisłych terminach wykonać zadania spedycji ładunków  w transporcie kolejowym, samochodowym, z wykorzystaniem kontenerów morskich lub zafrachtowanych statków do każdego miejsca na świecie. 

Wyjątkowe miejsce w naszej działalności zajmują rosnące potoki drogowych oraz kolejowych przewozów z/do krajów Unii Europejskiej przez przejścia graniczne Mostiska/Medyka, Izov/Chrubieszów, a także kontenerowych przez porty Morza Czarnego.

TSP "Jugintertrans" w roku 2004 otrzymało "Zezwolenie na świadczenie usług celnych", co pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu świadczenia usług transportowych łacznie z wykonaniem wszelkich procedur celnych. 

Nasza firma jest członkiem Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów (FIATA), Zrzeszenia Spedytorów Międzynarodowych Ukrainy (АМЭУ), Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (ТПП), Zrzeszenia komercyjnych transportowo-ekspedycyjnych przedsiebiorstw Ukrainy „Ukrzovnishtrans”. 

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą.