Przewozy drogowe

  • międzynarodowe przewozy oplandekowanymi naczepami i platformami, również ładunków ponadgabrytowych
  • międzynarodowe przewozy towarów przeznaczonych do transportu w naczepach chłodniczych na terytorium WNP i Unii Europejskiej 
  • transport samochodowy do krajów Bliskiego Wschodu (Iran, Irak, Turcja) oraz Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan i t.d.)
  • spedycja multimodalna z wykorzystaniem różnorodnych środków transportu oraz przeładunkiem na składach celnych 
  • formalności dotyczące pozwoleń na przewóz ładunków ponadgabarytowych 
  • formalności dotyczące rejestracji CMR i TIR, zgodnie z międzynarodowymi konwencjami 
  • ubiezpieczenie przewożonych ładunków