Usługi dodatkowe

  • opracowanie i uzgodnienie rysunków i schematów, a także wykonanie obliczeń odnośnie załadunku i zamocowania ładunków nie przewidzianych w Warunkach technicznych; 
  • opracowanie i uzgodnienie miejscowych norm załadunku wagonów; 
  • kontrola nad całościowym załadunkiem sprzętu; 
  • wykonanie urządzeń blokująco-plombujących.