Usługi płatniczo-finansowe

Usługi płatniczo-finansowe: 
  • przygotowanie dokumentów oraz opłata (przedpłata) planowanych i niezaplanowanych opłat przewozowych, a także innych opłat i kar; 
  • dokonywanie płatności za przewóz oraz przeładunek konkretnym stacjom, portom i przystaniom, za wykonanie  ładunkowo-rozładunkowych, magazynowych oraz innych prac, które są niezbędne przy wysyłce i odbiorze; 
  • obliczanie kwoty reklamacji, dokonywanie operacji płatniczych związanych z reklamacjami; 
  • dokonywanie płatności związanych z opłatami za odprawę celną oraz innymi formalnościami celnymi przy przewozach tranzytowych.