Podstawianie i zwrot wagonów

Usługi związane z podstawianiem i zwrotem wagonów: 
  • organizacja podstawienia wagonów na bocznicę Nadawcy ładunku (Odbiorcy); 
  • organizacja zwrotu wagonów z bocznicy Nadawcy ładunku (Odbiorcy); 
  • rozstawienie wagonów na rampach załadunkowych; 
  • wybór wagonów do podstawienia na rampy.