Wywóz ładunków

Wywóz ładunków ze stacji, terminali oraz innych miejsc czasowego składowania do magazynu Odbiorcy ładunku