Odbiór ładunków

Usługi związane z odbiorem ładunku na stacji docelowej: 
  • przekazanie właścicielowi ładunku rozkredytowanego list przewozowego; 
  • odbiór ładunku (kontenera) u osoby odpowiedzialnej ze strony kolei w miejscu ogólnego użytku stacji docelowej; 
  • odbiór załadowanych i zwrot pustych wagonów kolei przy rozładunku w miejscach nie ogólnego użytku; 
  • zdjęcie urządzeń blokująco-plombujących na kontenerze (wagonie).