Dowóz

Usługi związane z dowozem ładunków do transportu: 
  • w miejscach ogólnego użytku stacji załadunku – przekazanie ładunku lub kontenera osobie odpowiedzialnej za przewóz ze strony kolei; montaż urządzeń blokująco-plombujących na kontenerze (wagonie); 
  • w miejscach nie ogólnego użytku stacji załadunku – montaż urządzeń blokująco-plombujących na wagonie (kontenerze); 
  • zwrot pustych i przekazanie załadowanych wagonów osobie odpowiedzialnej za przewóz ze strony kolei;