Organizacja przewozów

 • planowanie przewozów; 
 • tworzenie logistycznych schematów przewozów; 
 • wypełnianie zleceń na przewóz ładunków; 
 • wypełnianie listów przewozowych; 
 • załatwianie przeadresowywania ładunku w drodze i na stacji końcowej; 
 • rozkredytowanie dokumentów przewozowych; 
 • zgłoszenie reklamacji w sprawie przewozu do kolei; 
 • zgłoszenie zleceń na przewóz ładunku na kolei; 
 • uzgodnienie z koleją zlecenia na przewóz ładunku; 
 • uzgodnienie zasad przewozu ładunków z innymi spedytorami w przypadku łączonego ruchu ładunku; 
 • otrzymanie od kolei uzgodnionego zlecenia i przekazanie go właścicielowi ładunku; 
 • przedstawienie listu przewozowego kolei na parafowanie; 
 • otrzymanie od kolei parafowanego listu przewozowego i przekazanie go właścicielowi ładunku; 
 • przedstawienie kolei listu przewozowego po załadunku towaru do wagonu (kontener); 
 • otrzymanie od kolei zaświadczenia o przyjęciu ładunku do przewozu i przekazanie go właścicielowi ładunku.