Urządzenia blokująco-plombujące

Produkcja urządzeń blokująco-plombujących „Warta-Universal M” i „Warta M”.


Urządzenia blokująco – plombujące (UBP) – siłowe urządzenie jednorazowego użytku przeznaczone do zabezpieczenia ładunku przewożonego wszystkimi rodzajami środków transportu oraz  magazynowania, które zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do wagonów, wnętrza samochodu, zamkniętego pomieszczenia.

  • UBP „Warta – Universal M”, ТУУ01057491.013-99, przeznaczone do montażu na wszystkie rodzaje składów ruchomych przy wysyłce ładunków.
  • UBP „Warta M”, ТУУ 32.01.057491.023-2000, przeznaczone do plombowania specjalistycznych cystern do przewozu skroplonego gazu i kwasów, samochodów cięzarowych, magazynów oraz obiektów znajdujących sie pod kontrolą celną.

UBP posiadają odpowiednie certyfikaty, zezwalające na ich uzytkowanie na Ukrainie, zostały poddane eksperytyzie kryminalistycznej MSW Ukrainy i są dozwolone do plombowania ładunków przeznaczonych na eksport do krajów WNP, nadbałtyckich oraz Europy zachodniej.
Możemy w krótkim terminie wykonać praktycznie każdą ilość UBP.  Istnieje możliwość wysyłki UBP kolejową przesyłką  towarową do dowolnej stacji na Ukrainie. 

Wygłąd zewnętrzny urządzenia blokująco-plombującego.