Usługi składu celnego w krajach nadbałtyckich

Usługi składu celnego na Litwie.
Usługi składu celnego na Litwie mogą okazać się niezbędnym warunkiem do rozsądnego spełnienia warunków kontraktów międzynarodowych przez ukraińskie przedsiębiorstwa oraz rezydentów z innych krajów WNP.

Jugintertrans może zaproponować swoje usługi w zakresie organizacji takiej działalności. Na kompleks usług składać sie mogą:

  • Odbiór/wysyłka ładunków ze stacji kolei litewskiej .
  • Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie schematu załadunku i umocowania ładunku na składzie ruchomym.
  • Przeprowadzenie odpowiednich procedur celnych.
  • Załatwienie certyfikatów pochodzenia właściwych dla Unii Europejskiej na podstawie certyfikatów wydanych w krajach pochodzenia towarów.

Technologia ta polega na otrzymaniu ładunku przez firmę-rezydenta na Litwie na stacji kolei litewskiej i dalszy transport ze składu celnego na adres odbiorcy docelowego.