Własny Terminal Przeładunkowy

Dostarczanie ładunków do hal magazynowych, na otwarte place, magazynowanie oraz sortowanie ładunków

TSP „Jugintertrans” świadczy usługi w zakresie magazynowania róznorodnych towarów w krytych halach magazynowych, hangarach, na otwartych placach magazynowych. Dowóz do terminalu może odbywać się koleją lub transportem samochodowym. Wyładunek jest wykonywany z wagonu lub samochodu poprzez rampę bezpośrednio do magazynu.

Lokalizacja terminalu pozwala bez większych trudności dostarczać i wysłać ładunki transportem drogowym w kierunku Dniepropietrowsk - Charków, Donieck, Moskwa, Kijów, Zaporoże. Dostawa towarów koleją odbywa się przez stację Pridneprowsk. Istnieje możliwośc przeprowadzenia robót załadunkowo-rozładunkowych dla dużych 20 -, 40-stopowych kontenerów.

Lokalizacja terminalu magazynowego mapa