Ubezpieczenie Ładunków

Usługi ubezpieczeniowe:
- przygotowanie i podpisanie umowy ubezpieczeniowej;
- opłata składki ubezpieczenia;
- wypełnanie dokumentów w sytuacji zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczniem;
- wypłata świadczenia

Z upoważnienia i na wybór klienta ubezpieczamy ryzyko u największych światowych ubezpieczycieli Allianz, syndykat Lloyd’s of London i in.