Obsługa Celna Ładunków

Obsługa celna ładunków

 TSP “Jugintertrans" na podstawie Zezwolenia Państwowego Urzędu Celnego Ukrainy „O uznaniu przedsiębiorstwa deklarantem" №11000/112БМ - 02295 świadczy następujące usługi agenta celnego:

- deklarowanie towarów i przedmiotów przemieszczanych w różnych procedurach celnych (eksport, import, tranzyt) we wszystkich urzędach Dniepropietrowska;
- konsultacje w zakresie procedur celnych;
- infornacja o taryfowych i pozataryfowych środkach regulowania zagranicznej polityki ekonomicznej;