Przewóz Ladunków Ponadgabarytowych

Organizacja przewozu ładunków ponadgabarytowych


Lista urządzeń przetransportowanych:
- Platformy wiertnicze, ciężkie dźwigi kołowe i gąsienicowe, urządzenia dla przemysłu chemicznego i metalurgicznego, lokomotywy trakcyjne, turbiny dla elektrowni oraz inne urządzenia

.

Geografia spedycji:
-Rosja, Uzbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Tadżykistan, Irak, Indie, Chiny, Niemcy, Polska i t.d.

 

Usługi kompleksowe, które są oferowane w ramach organizacji przewozów ponadgabarytowych kolejowych , samochodowych  oraz morskich:

 • Opracowanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie schematów załadunku oraz mocowania ładunku 
 • Uzgodnienie i zatwierdzenie trasy przejazdu pociągu drogowego zawierającego ładunki ponadgabarytowe/superciężkie z odpowiednimi instytucjami:
 • Ukrawtodor (Ukraiński Zarząd Dróg Publicznych;
 • Ukrgłowmostekspertyza (Ukraińska Ekspertyza Mostów)
 • Ukrmagistral
 • Ukrtelekom
 • Obłenergo (Wojewódzkie zakłady energetyczne)
 • Zarząd komunikacji tramwajowej i trolejbusowej
 • Właściciele przejazdów kolejowych na trasie
 • Organizacja dostarczenia ładunku na bocznicę stacji nadawcy (jeśli zaistnieje taka potrzeba).
 • Organizacja załadunku i zamocowania ładunku w składzie ruchomym lub na platformie samochodowej.
 • Otrzymanie niezbędnych zazwoleń.
 • Obsługa celna ładunków. 


Fot. Załadunek ponadgabarytowego ładunku na  niskopodwoziowy ciągnik siodłowy w porcie Mariupol