Transport Wodny, Prewozy Kontenerowe

Оrganizacja przewozów transportem wodnym oraz liniami kontenerowymi

Region naddnieprzański posiada znaczny kompleks przemysłowy i rolniczy. Przez region przebiega jedna z największych żeglownych rzek w Europie – Dniepr, dzięki której może odbywać się transport ładunków do regionów mórz – Czarnego, Azowskiego, Kaspijskiego i Śródziemnego. Nasza firma aktywnie współpracuje z portami  Regionu naddnieprzańskiego oraz Morza Czarnego, dzięki czemu może zaoferować nastepujące usługi:

  • organizacja przeładunku w portach Krymu, Morza Azowskiego, Chersonia, Dniepropietrowska i Odessy;
  • podstawianie kontenerów morskich pod załadunek na całym terytorium Ukrainy i ich ekspedycja do dowolnego portu na świecie;
  • dostarczanie ładunków w bezpośrednim promowo-kolejowym połączeniu z wykorzystaniem promów na trasie Iliczews-Paromnaja-Batumi-Baku-Turkmenbaszy lub Aktau, a także Krasnaja Mogiła-Baku towarowe- Turkmenbaszy lub Aktau.
  • dostarczanie ładunków przez kolejowo-wodne połączenie na trasie Krasnaja Mogila – Astrachań- Anzali.
  • organizacja przeładunku ze statków wielkotonażowych na statki i barki typu rzeka-morze w ujściu Dniepru, na redzie portu Oczakow, bez zawijania do portów Morza Czarnego, z dalszym przewozem na wody wewnętrzne i przeładunkiem dla załadów przemysłowych obwodów: Dniepropietrowskiego, Zaporożskiego, Donieckiego. Także eksport w kierunku odwrotnym.
  • organizacja przeładunku zboża w wersji bezpośredniej „wagon-statek” w portach Dniepropietrowska, Chersonia, Feodosji, Kerczi, Nikołajowa, oraz przeładunek zboża w portach i na przystaniach na rzece Dniepr na statki i barki  z następnym załadunkiem na wielkotonażowe statki w portach Nikołajew i Odessa;
  • fracht statków;
  • najkrótsze połączenie kolejowe od granicy z Rosją do Dniepropietrowskiego portu rzecznego oraz moc urządzeń portowych pozwalają na przeładunek z wagonów na statek i w kontenery morskie, co obniża koszyt dostawy ładunków tranzytowych do regionu Morza Czarnego. 
  • przeładunek w porcie Kiercz zapewnia najtańszy sposób dostarczenia ładunku do portów Morza Kaspijskiego. 

Geografia działalności firmy: